Actievoorwaarden "Uniroyal F1 actie"

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Uniroyal F1 actie”, hierna te noemen: “actie”. Deze actie wordt georganiseerd voor het merk Uniroyal door Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen “Continental Banden Groep B.V.". Iedereen die deelneemt aan de actie gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.

De “actie” wordt georganiseerd door:

Continental Banden Groep B.V.
Postbus 11
3771 AA Barneveld

De actie wordt aangeboden aan iedere kopende consument die minimaal 2 en maximaal 4 zomer- of allseasonbanden van het merk Uniroyal aanschaft. De actie is van kracht in van 1 april 2017 tot en met 31 mei 2017.  Continental Banden Groep is ten alle tijden gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke actie zelf te wijzigen.

Indienen van de factuur kan tot en met 18 juni 2017.

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie.

Bij aanschaf van minimaal 2 en maximaal 4 Uniroyal zomer- of allseasonbanden kan de koper deelnemen aan de actie door middel van het uploaden van een kopie van de factuur. Er is een aankoopverplichting van toepassing op de actie met betrekking tot het product.

Per deelnemende vestiging wordt 1 maal 2 weekendtickets incl. parkeerkaart verloot onder de inzendingen. De uitgekeerde prijs  is niet inwisselbaar voor artikelen of geld.

De winnaar wordt geselecteerd op basis van loting.

De winnaar wordt begin juni bekendgemaakt via email of telefoon. Reageer hier binnen 24 uur op anders wordt je prijs doorgegeven aan de volgende winnaar! 

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Minimale leeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar.

Door het achterlaten van je gegevens, geef je automatisch toestemming om per email op de hoogte gehouden te worden betreffende productinformatie en e-mailingen voor marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens die je verstrekt worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt en blijven eigendom van de PON Tyre Group waar Continental Banden Groep deel van uitmaakt.

Alle persoonsgegevens die Continental banden Groep verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Indien zij dat noodzakelijk acht, is Continental Banden Groep ten alle tijden gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de actie.

Continental Banden Groep behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.

Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk in de actievoorwaarden op de website van Uniroyal worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.

Indien er een wijziging in de actievoorwaarden is aangebracht, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe actievoorwaarden.

Medewerkers van Continental Banden Groep en de door Continental Banden Groep ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.

Medewerkers van Continental Banden Groep en ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

Uniroyal. Een merk van Continental.

Deze site gebruikt cookies om uw bezoek te optimaliseren. Meer vernemen.