Actievoorwaarden "Uniroyal F1 prijsvraag 2018"

Deze prijsvraagvoorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag “Uniroyal Formule 1 prijsvraag”, hierna te noemen: “prijsvraag”. Deze prijsvraag wordt georganiseerd voor het merk Uniroyal door Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen “Continental Banden Groep B.V.". Iedereen die deelneemt aan de prijsvraag gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.


De “prijsvraag” wordt georganiseerd door:

Continental Banden Groep B.V.

Postbus 11

3771 AA Barneveld


De prijsvraag wordt aangeboden aan een iedere die wil deelnemen. De prijsvraag is te beantwoorden van 23 mei tot en met  26 juni 2018.  Continental Banden Groep is ten alle tijden gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke prijsvraag zelf te wijzigen.


Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze prijsvraag deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de prijsvraag.


Er is geen aankoopverplichting van toepassing op deze prijsvraag.


Als hoofdprijs wordt 2 maals 2 weekendtickets incl. campingplaats voor twee personen verloot onder de goede inzendingen. De tickets zijn voor de F1 van Spa Francorchamps 24,25,26 augustus.  De uitgekeerde prijs is niet inwisselbaar voor artikelen of geld.


Diegene met het juiste antwoordt wordt aangewezen als winnaar. Wanneer er meerdere juiste antwoorden zijn wordt de winnaar geselecteerd op basis van loting.


De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.


Minimale leeftijd voor deelname aan de prijsvraag is 18 jaar.


Door het achterlaten van je gegevens, geef je automatisch toestemming om per email op de hoogte gehouden te worden betreffende productinformatie en e-mailingen voor marketingdoeleinden.


De persoonsgegevens die je verstrekt worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt en blijven eigendom van de PON Tyre Group waar Continental Banden Groep deel van uitmaakt.


Alle persoonsgegevens die Continental banden Groep verkrijgt in het kader van deze prijsvraag zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.


Indien zij dat noodzakelijk acht, is Continental Banden Groep ten alle tijden gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de prijsvraag.


Continental Banden Groep behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder opgaaf van redenen de prijsvraag stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de prijsvraag of de prijsvraag zelf te wijzigen.


Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk in de prijsvraagvoorwaarden op de website van Uniroyal worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.


Indien er een wijziging in de prijsvraagvoorwaarden is aangebracht, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe prijsvraagvoorwaarden.


Medewerkers van Continental Banden Groep en de door Continental Banden Groep ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een prijsvraag voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.


Medewerkers van Continental Banden Groep en ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.


Uniroyal. Een merk van Continental.

Deze site gebruikt cookies om uw bezoek te optimaliseren. Meer vernemen.